• slider image 304
  • slider image 291
  • slider image 308
  • slider image 309
  • slider image 305
:::

本校107學年度課程計劃公告

本校課程計畫 / 2018-09-16 / 人氣: 167

 

公告本校107學年度課程計畫[107年8月28日府教發字第1070174641號]

以供各校觀摩及家長查詢

 

1.本校107學年度課程教學進度總表

 

2. 107學年度課程計畫經本府審查後同意備查公文

  •  
    1) 107學年度課程計畫經本府審查後同意備查公文.pdf
  •  
    2) 107學年度課程教學進度總表(終極版).pdf